Tolkning og analyse

Søgefelterne

Kategorierne representerer de centrale temer i debatten. Vælges for eksempel kategorien "økonomi" dukker samtlige økonomi-relaterede indlæg frem.
Temaerne udspringer fra borgernes udsagn, og er samtidig en indikation for de emner udsagnene berører. Det er muligt at søge efter mere end ét tema ad gangen, hvis du er interesseret i at se de indlæg som berører flere udvalgte temaer.
Frisøg i indlæg giver anledning til at søge frit i blandt alle udsagn. De udsagn som indeholder det selvvalgte søgeord vil efterfølgende blive fremvist.

Netværkskortet

Netværkskortet er en visualisering af de forskellige temaer i søgefeltet Temaer. Det giver et oversigtsbillede af de temaer som har været til debat, hvilke temaer der fylder meget i debatten og hvorledes temaerne er forbundet.

Nodens (cirklernes) navn: svarer til temaerne i søgefeltet ‘tema’. Ved at klikke på et tema, vil dette tema automatisk blive tilføjet til din søgning.
Forbindelserne: hvis to noder er forbundet med en streg i kortet, er der mindst ét indlæg som berører begge temaer. Dvs. disse to temaer indgår i samme udsagn.
Nodens placering: noder der ligger tæt på hinanden indikerer at disse temaer tit tages op i samme indlæg. Noder der ligger langt fra hinanden er mindre forbundet, hvilket betyder at de ikke nævnes i samme indlæg eller kun nævnes sammen i få tilfælde.
Nodens størrelse: noderne har forskellige størrelser, og deres størrelser indikerer om det er et tema der nævnes af mange borgere eller ej.
Nodens farve: er tildelt på baggrund af en matematisk beregning (modularitet). Noder med samme farve tilhører samme tema-klynge, som er tema der tit anvendes sammen.

Dokumentation

En udfyldende gennemgang af databasen, med en tilhørende analyse samt dokumentation findes her.

Analyse og database er udført for Randers Kommune af Backscatter.