Velkommen til databasen med innleggene fra det digitale folkemøtet. Databasen inneholder alle innlegg skrevet før 15.06.19. Alt som kommer inn via det digitale folkemøtet blir sendt inn som et høringssvar til den nye kommuneplanen for Arendal kommune. Det digitale folkemøtet er avsluttet, men du kan fortsatt delta i diskusjonen i Facebookgruppen Vårt Arendal - Digitalt folkemøte. Les mer om arbeidet på https://www.arendal.kommune.no/nykommuneplan.

Analyse

Søkefeltene

Verdensmål sorterer innleggene etter hvilke verdensmål de handler om.
Temaene er utledet fra innbyggernes innspill. Hvis man søker på mer enn ett tema av gangen vises bare de innspillene som tar opp begge/alle temaene.
Frisøk gir mulighet til å søke fritt i alle innspillene.

Nettverks-kartet

Nettverks-kartet er en visualisering av de forskjellige temaene i debatten og forbindelsene dem imellom.
Nodens (sirklenes) navn: er de samme som temaene i søkefeltet ‘Tema’. Ved å klikke på et tema i kartet søker du etter innlegg som omhandler det temaet.
Forbindelsene: hvis to noder er forbundet med en strek i kartet er det minst ett innspill som handler om begge temaene.
Nodens plassering: noder ligger tett på hverandre hvis de brukes til å beskrive samme innspill mange ganger. Noder som ligger langt fra hverandre beskriver sjelden eller aldri samme innspill.
Nodens størrelse: sier noe om antallet innspill som tar opp et tema.
Nodens farge: er tildelt på bakgrunn av matematiske beregninger (modularitet) av hvilke temaer som opptrer særlig ofte i samme innspill.

Databasen er utført for Med Hjerte For Arendal og Arendal Kommune som en del av Det Digitale Folkemøtet, av Backscatter.