Analyse af temaklyngerne

Søgefelterne

Tema-klyngerne er matematisk beregnet ud fra temaernes interne forbundenhed (farverne i netværkskortet illustrerer de forskellige temaklynger). Det kan betragtes som en kategorisering af temaerne, defineret ud fra temaernes forbundenhed. Ved udvælgelsen af en bestemt tema-klynge, fremvises alle de udsagn som findes indenfor temaklyngen. Ved udvælgelse af en temaklynge, filtreres valgmulighederne i de øvrige søgefelter, så det eksempelvis kun er temaer som optræder i den udvalgte tema-klynge der dukker op.
Afsender af udsagnene, er i flere tilfælde oplyst og derved et søgefelt. Vælges for eksempel afsender-gruppen “ældre” dukker samtlige indlæg fra interviews og workshops med ældre, referat fra ældrerådet og lignende frem.
Temaerne udspringer fra borgernes udsagn, og er samtidig en indikation for de emner udsagnene berører. Det er muligt at søge efter mere end ét tema ad gangen, hvis du er interesseret i at se de indlæg som berører flere udvalgte temaer.
Frisøg i indlæg giver anledning til at søge frit i blandt alle udsagn. De udsagn som indeholder det selvvalgte søgeord vil efterfølgende blive fremvist.

Netværkskortet

Netværkskortet er en visualisering af de forskellige temaer i søgefeltet Temaer. Det giver et oversigtsbillede af de temaer som har været til debat, hvilke temaer der fylder meget i debatten og hvorledes temaerne er forbundet.

Nodens (cirklernes) navn: svarer til temaerne i søgefeltet ‘tema’. Ved at klikke på et tema, vil dette tema automatisk blive tilføjet til din søgning.
Forbindelserne: hvis to noder er forbundet med en streg i kortet, er der mindst ét indlæg som berører begge temaer. Dvs. disse to temaer indgår i samme udsagn.
Nodens placering: noder der ligger tæt på hinanden indikerer at disse temaer tit tages op i samme indlæg. Noder der ligger langt fra hinanden er mindre forbundet, hvilket betyder at de ikke nævnes i samme indlæg eller kun nævnes sammen i få tilfælde.
Nodens størrelse: noderne har forskellige størrelser, og deres størrelser indikerer om det er et tema der nævnes af mange borgere eller ej.
Nodens farve: er tildelt på baggrund af en matematisk beregning (modularitet). Noder med samme farve tilhører samme tema-klynge, som er tema der tit anvendes sammen.

Dokumentation

En udfyldende gennemgang af databasen, med en tilhørende analyse samt dokumentation findes her.

Databasen er udført for Aalborg Kommune som et led i borgerinddragelsesprojektet DNA Aalborg, af Backscatter.